หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจาก Elsevier (ClinicalKey)

Published: 03 May 2023

นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr.  Jamie Elson, APAC Sales Director และ Mr. Wei Jiang Ho, Regional Director, Southeast Asia ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier พร้อมด้วย Mr. Winai Chandokrak, Head of Database Customer Support, Book Promotion & Service Co., Ltd. เข้าแนะนำตัว รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของการใช้งาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล สำหรับฐานข้อมูล ClinicalKey ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันบอกรับเป็นสมาชิก ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ Group Study Room A101 อาคารหอสมุดศิริราช