คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนตากพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

Published: 03 May 2023

ฝ่ายการศึกษานำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 32 คน จากโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช โดยมีนางสาวมิ่งกมล เอกเพ็ชร์,

นางกนกกาญจน์ วรรณประสิทธิ์, นางสาววรมน วิชญธีตา, นางสาววิรัตน์ ปุ่นบรรลือเดช และบุคลากรหอสมุดศิริราชให้การต้อนรับนำชม ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566  เวลา 11.10 -12.00 น.


ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล